نمونه کار های ما
تجهیزات و نرم افزار ها
جزئیات
مشتری

کوهورت ارس

تاریخ

اردیبهشت 1398

حوزه

نرم افزار های رجیستری

سمپاد اسکيزوفرنيا

سامانه مدیریت و پایش داده های اسکیزوفرنی یک رجیستری حرفه ای برای ثبت، تحلیل و پایش بیماران مبتلا به روان گسیختگی یا اسکیزوفرنی می باشد.

روان‌گسیختگی، اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی (به انگلیسی: Schizophrenia) که اکثر روانپزشکان و روانشناسان به آن سرطان خاموش نیز می‌گویند یک اختلال روانی شایع است که از ویژگی‌های بارز آن فقدان توانایی در اندیشیدن، عاطفه ضعیف، انجام رفتارهای نامعقول و ناتوانی در درک واقعیت است. البته شایان ذکر است که منظور از ناتوانی در درک واقعیت، توهمات مغزی فرد بیمار می‌باشد.

وجود سامانه ای با ویژگی های ذیل جهت تحقیق، پژوهش و استخراج دانش کاربردی جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری امری ضروری است:

منطبق بر نظر و مدیریت متخصصین برتر ایرانی و بین المللی(پروفسور ریچارد از هلند)

شامل فرم های دموگرافیک، دارویی، بالینی و پرسشنامه های مربوطه

شامل داشبورد آنلاین

مبتنی بر استاندارد کدگذاری بیماری ها

و

در طراحی این سامانه کوهورت ارس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نقش ایفا نموده است.

دانلود رزومه