نمونه کار های ما
تجهیزات و نرم افزار ها

مشاوره قبل ازدواج

این سامانه با ایجاد پایگاه داده جامع برای مراکز مشاوره ازدواج به منظور نظم بخشی به آرشیو پرونده های مراجعین به مرکز و تسهیل در امر دسترسی به داده ها و گزارش گیری از آنها، طراحی شده است.

از آنجایی که رعایت اصول مستندسازی پرونده های بالینی و استفاده های آموزشی، پژوهشی، آماری و درمانی از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است لذا ثبت صحیح، کامل و به هنگام داده­ ها می تواند نقش مهم و اساسی را در برآوردن نیازهای سیستم مراقبت سلامت ایفا نماید. منبع اصلی داده های مراقبت بهداشتی در سازمانهای مربوطه، پرونده پزشکی بیمار می باشد.

داده های بیمار باید در سطوح چندگانه مدیریت و آنالیز شوند. در سطح فردی برای سازماندهی مشکلات بیمار و طرح مراقبت و در سطح گروهی برای تعیین اینکه سیستم مراقبت چگونه به بیماران خدمت دهی می کند، دادهها را مورد استفاده قرار می دهیم. بنابراین برای حصول اطمینان از کیفیت داده باید فرآیند مستندسازی را اصلاح نمود که مستندسازی خوب نیز مستلزم سیستم اطلاعاتی کارا می باشد. از بین سیستمهای اطلاعات کامپیوتری و سیستم های اطلاعات کاغذی، سیستمهای اطلاعات کامپیوتری دارای پتانسیل بیشتری بوده و نیز داده های وسیع تری را می توانند نگهداری کنند، همچنین روشهای گردآوری داده در این سیستم ها دقیق تر بوده و امکان مدیریت داده را برای ما فراهم می کند.

از ویژگی های سامانه حاضر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

شامل بخشهای پذیرش، آزمایشگاه، گزارش گیری و فرمهای تخصصی

گزارش گیری، استخراج و چاپ نتایج و فرم ها در قالب PDF

جستجوی پیشرفته بر اساس عناصر داده ای  طبق نظر و مشاوره متخصصین امر

و …

دانلود رزومه