نمونه کار های ما
تجهیزات و نرم افزار ها

استروک

سامانه مدیریت و پایش داده های استروک یک سامانه جامع برای ثبت، تحلیل و پایش بیماران مبتلا به سکته مغزی می باشد.

به کارگیری سامانه مذکور می تواند منجر به نتایج ذیل شود:

دانش استخراج شده از این سامانه در صورتیکه در اختیار تیم پزشکی قرار داده شود، می تواند در ارزیابی درمانهای انجام شده قبلی و اتخاذ تدابیر درمانی جدید برای بیماران مربوطه مفید واقع گردد.

این دانش میتواند در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران اجرایی و سیاست گذاران نظام سلامت منطقه و کشور تاثیرات بسزایی داشته باشد.

همچنین اطلاعات و نتایج حاصل از این سیستم میتواند در انجام و یا طراحی مطالعات مختلف پژوهشی و آزمودن فرضیه های مختلف مرتبط با آن سودمند باشد

از ویژگی های سامانه حاضر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

دارای بیش از ۵۰۰ فیلد تخصصی بالینی، آموزشی و پژوهشی

فالوآپ و رهگیری بیمار

گزارش گیری بر اساس آیتم های مختلف

داشبورد آنلاین

طراحی استاندارد مبتنی بر فرم ملی استروک و منطبق بر مشاوره و نظر متخصصین امر و …

در طراحی این سامانه مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نقش ایفا نموده است.

ویژگی های اصلی
داشبورد های تخصصی
فالوآپ و رهگیری بیمار
ساختار استاندارد
ذخیره دانش
دانلود رزومه