تریاژ هوشمند

تریاژ هوشمند

مفهوم تریاژ به معنای دسته بندی یا اولویت بندی بیماران فوری و حاد در بخش های اورژانس می باشد که در آن بیماران بدون برنامه ریزی یا زمان بندی خاص با آمبولانس یا روش های دیگر به بیمارستان مراجعه می کنند تا مراقبت های اورژانسی دریافت کنند. فعالیت ۲۴ ساعته بخش های اورژانس، ارجاع بسیاری از بیماران توسط پزشکان خصوصی با دستور رادیوگرافی و آزمایشات روتین و همچنین مراجعه بسیاری از بیماران بی خانمان یا فاقد بیمه به بخش های اورژانس، همه و همه از دلایل ازدیاد بار مراجعه به این بخش از بیمارستان ها به حساب می آید.

افزایش بار مراجعه به بخش های اورژانس و نگرانی در مورد نادیده گرفته شدن بیماران بدحال در این میان موجب شد مسؤولان بخش اورژانس برای تسریع شناسایی و افتراق مجروحان و  بیماران بدحال از بیمارانی که شکایت های غیر فوری و مزمن دارند، به دنبال راهکار مناسب و اجرایی باشند و از این رو استفاده از سامانه تریاژ به منظور اولویت بندی بیماران بخش اورژانس به عنوان راهکار مناسب این مسأله مطرح گردید.

در این روش، پرستاران تریاژ نه تنها بر اساس سنجش فوریت نیاز بیمار به اقدام درمانی(مبتنی بر شواهد عینی، ذهنی و معاینه مختصر) بلکه بر اساس میزان منابع مورد نیاز در بخش، بیمار را برای دریافت خدمات اولویت بندی می کنند. همچنین بیماران منتظر برای دریافت خدمات، در فواصل زمانی مناسب بر اساس اولویت بالینی باید مجددا ارزیابی شوند تا در صورت تغییر وضعیت بالینی، اولویت رسیدگی به آنان نیز تغییر کند.

نرم افزار حاضر در عین سادگی ظاهری به میزان زیادی سرعت و دقت تشخیص وضعیت بالینی بیمار را افزایش داده و در نتیحه کارایی تصمیمات اورژانسی را بهبود می دهد. در طراحی این سامانه متخصصین طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نقش داشته اند.

نظر بگذارید

دانلود رزومه