SanamSahand
SanamSahand
شرکت دانش بنیان انفورماتیک پزشکی تیمی متشکل از متخصصین دانشگاهیپژوهش و توسعه پایدارارتباطات آکادمیک گسترده خلاقیت، نوآوری، کارآفرینیسرآمد در انفورماتیک سلامت
SanamSahand

صنایع هوش مصنوعی سلامت سازان سهند

شرکت دانش بنیان انفورماتیک پزشکی تیمی متشکل از متخصصین دانشگاهیپژوهش و توسعه پایدارارتباطات آکادمیک گسترده خلاقیت، نوآوری، کارآفرینیسرآمد در انفورماتیک سلامت

درباره ما

اولین شرکت دانش بنیان انفورماتیک پزشکی شمالغرب را بیشتر بشناسید

انفورماتیک پزشکی و سلامت

انفورماتیک سلامت حوزه ای بین رشته ای در نقطه تلاقی فناوریهای همگرای علوم زیستی و پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت می باشد. این حوزه به تحلیل، طراحی و توسعه سامانه های اطلاعاتی، تصمیم یار و تجهیزات سایبر فیزیکی می پردازد. دوراپزشکی، سلامت همراه، پرونده الکترونیک سلامت، سامانه های تصمیم یار، پردازش تصاویر پزشکی و داده کاوی و اکتشاف دانش بالینی از جمله مهمترین شاخه های این رشته می باشد.

حوزه های فعالیت ما در دنیای انفورماتیک سلامت خدمات و محصولات

تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعات سلامت

تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی با بهره گیری از رویکردهای چابک در توسعه اطلاعات بهداشتی و داشبوردهای مدیریت خدمات سلامت

هوش مصنوعی در سلامت

سامانه های تصمیم یار در علوم زیستی و پزشکی با هدف پردازش تصاویر، سیگنالها و سنسورهای پزشکی و ورزشی و همچنین در جهت تولید سامانه های پشتیبان از تصمیم برای مدیریت بالینی بیمار کاربرد دارند

طراحی پورتالهای سلامت

تحلیل و طراحی پورتال های سلامت با هدف آموزش، اطلاع رسانی، توانمندسازی و خود مدیریتی بیماران و خانواده ها انجام می شود. این پورتالها می بایست حاوی آخرین شواهد و دستاوردهای پزشکی در قالب محتوای آموزشی باشد.

داده کاوی و اکتشاف دانش

منابع داده ای شما ارزش نهفته ای به غیر از گزارش های آماری مرسوم دارند و با بهره گیری از هوش مصنوعی ، داده کاوی و یادگیری ماشین می توان وظایفی همچون دسته بندی ، خوشه بندی ، پیش بینی ، شناسایی موارد نادر و تحلیل سری های زمانی را روی داده های سلامت انجام داد.

هوش کسب و کار در سلامت

ارائه خدمات بازنمایی داده، اطلاعات و دانش در بستر انبارهای داده، داشبوردها و سامانه های هوش کسب و کار تحلیلی و برخط

سلامت همراه و دوراپزشکی

ارائه بسترهای مبتنی بر موبایل و شبکه ای جهت نظارت بر بیمار و ارائه خدمات خودمدیریتی و خودمراقبتی با رویکرد آموزش، درمان، مشاوره و تشخیص با قابلیت نظارت از راه دور

در یک تصویر ما را بشناسید

ما پیشرو در انفورماتیک سلامت هستیم

شاخص های عملکردی کلیدی آمار ما

تعداد محصولات

0

تعداد مشتریان

0

تعداد پروژه های ملی

0

تعداد مقالات پژوهشی اعضا

0

اعضای تیم هسته اصلی تیم ما را چه کسانی تشکیل می دهند

ذینفعان و مشتریان ما گزیده ای از ذینفعان و مشتریان پروژه ها و محصولات ما